Què és el disseny universal de l’aprenentatge?

Coneixem el Disseny Universal de l’Aprenentatge (UDL) com el mètode pel qual tots els alumnes poden accedir als continugts i als objectius del currículum ordinari, es tracta doncs d’un sistema de recolzament que afavoreix l’eliminació de barreres físiques, sensorials, afectives i cognitives per l’accés a l’aprenentatge i la participació de tots els alumnes. Aquesta nova concepció de l’accessibilitat és entesa com una condició imprescindible per garantir la igualtat d’oportunitats a l’aula.

Aquest model assumeix que els problemes generats per la falta d’accessibilitat són deguts directament als drets i a l’incmpliment dels deures, i per tant, són conflictes que es poden tractar  a través de la supresió dels obstacles que poden anar sorgint.

Tot i això és important identificar el perquè es produeixen aquestes barreres, què és el que cal fer per què no es tornin a originar i com desenvolupar les mesures, els programes i les polítiques per avançar cap a l’igualtat d’oportunitats.

El Disseny Universal de l’Aprenentatge es fonamenta en tres principis:

 

1. Proporcionar múltiples mitjans de representació (el què de l’aprenentatge)

Els alumnes presenten diferències en la manera de percebre i comprendre la informació que se’ls presenta. Per tant, cal oferir diverses opcions per abordar els continguts a través de diferents canals de percepció (auditiu, visual, motriu), i per altra banda, proporcionar la infromació en un format que permeti adaptar-se a cada alumne.

 

2. Proporcionar múltiples mitjans per l’acció i l’expressió (el com de l’aprenentatge)

Els alumnes presenten diferències en el seu aprennetatge, per aquest motiu és necessari oferir varies opcions per l’acció mitjançant materials que permetin a tots els alumnes interactuar facilitant opcions expressives i la fluidesa mitjançant facilitadors per la utilització de programes i diferents recursos materials, cal també procurar opcions per les funcions executives a través de l’estimulació de l’esforç i de la motivació cap a un objectiu determinat.

 

3. Proporcionar múltiples mitjans de compromís (el perquè de l’aprenentatge)

Els alumnes es diferencien en la forma en què poden sentir-se implicats i motivats per aprender. Per tant, s’hauran d’oferir varies opcions que reflexin els interessos dels alumnes, les estratègies per afrontar noves tasques, opcions d’autoavaluació i reflexió sobre les seves expectatives entre altres coses.

Al final d’aquest apartat hi podem trobar la direcció de la pàgina web del CAST on hi ha la Guia per el Disseny Universal de l’Aprenentatge per tal que si algun dels seguidors està interessat en consultar la guia que ofereix aquesta enitat ho pugui fer de forma ràpida i còmode.

Guia per el disseny Universal de l’aprenentatge CAST versió 1.0

http://UDLguidelines.wordpress.com/

 

Feu clic per accedir a Diseno%20Universal%20de%20Aprendizaje.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s